Това е блогът на Габи Тур за приключения в Родопите

Лични истории, преживявания, пътеписи и новини от Родопите

Източни Родопи

   Родопите представляват огромен планински масив на Балканския полуостров, разпростиращ се в Южна България и Северна Гърция. По-голямата част от планината се намира в България и по-малка – в Гърция. От запад на изток дължината на цялата планина е 240 км, а от север на юг – 100 км. В България морфографски планината е разделена на две – Западни и Източни Родопи. Западната част е по-висока, с типично планински релеф, а Източните Родопи са по-ниски и хълмисти. Исторически Родопите се свързват с легендарния митологичен певец и поет Орфей. Известни са и с уникалните археологически паметници, които са разкрити тук.

          Източните Родопи са планината на Балканите, най-богата откъм  паметници на мегалитната култура от Тракийската епоха. Наричат я „Земята на скалните хора“ – първите траки, които доскоро бяха непознат народ за археолозите. По поречието на най-голямата и живописна река в тази част на планината – река Арда – са открити хиляди паметници на тази древна култура – могили, скални светилища, долмени, пещери, крепости и др.
Източните Родопи са богати и на природни феномени – тук ще откриете многобройни скални фигури с причудливи форми – пирамиди, гъби, животни, хора и др.
Флората и фауната в Източните Родопи се отличава с изключително разнообразие на редки и защитени дървесни видове, растения, птици, земноводни и бозайници. Тук е най-голямото в България находище на орфеевото цвете „родопски силивряк“, както и местообитание на най-голямата колония лешояди – белоглав, египетски и черен.
Уникално е и разположението на три язовира по поречието на една и съща река – Арда. Това са язовирите Боровица, Кърджали и Студен кладенец. Заедно с язовир Ивайловград те са едни от най-предпочитаните места за отмора сред свежестта на борова гора и прохладата на язовирната вода.

Митология и История
           Източните Родопи са били населявани още от най-древни времена. Тук откриваме следи от тракийски племена, римляни, византийци, кръстоносци, турци и разбира се българи. Развитата тук „Цивилизация на скалните хора“ – първите траки, е една култура от Родопите, която тепърва ще се проучва, макар и вече да се знаят доста неща за нея. Знае се, че е заемала Източни и Средни Родопи, т.е. средното течение на река Арда. Знае се, че това е тракийска култура, която се заражда в бронзовата епоха, на места, които още по-отдавна са били обитавани от древни племена. Но при нея хората започват да обожествяват скалните места. Именно тогава се заражда този засилен култ към камъка, който е свързан с култа към слънцето. Като резултат от този култ се ражда каменния град Перперикон, който вече наричат Великият Перперикон – градът, връстник на Троя. Разпрострял се на огромна площ, все още загадъчен и ненапълно проучен, Перперикон вече е събитие в световен мащаб. Събитие, защото е уникален в археологически, исторически, религиозен, икономически и културен аспект. Но той е само част от множеството паметници, вдълбани в скалите по поречието на река Арда в Източните Родопи. Древните хора, издялали хиляди скални ниши, са създали още светилището на Орфей при село Татул, уникалната скална пещера Утроба, Кромлехът до Маджарово, множеството долмени и култови места. Центърът на цивилизацията на скалните хора обаче несъмнено е бил Перперикон.
В Източните Родопи се намират едни от най-добре запазените средновековни крепости в България – Лютица край Ивайловград, Устра край Джебел и Монек край Кърджали. Църквата „Свети Йоан Продром“ в град Кърджали, заедно с обграждащата я крепост, пък е била център на една от най-големите архиепископии от времето на Византийската империя.
Крепостта Монек край град Кърджали е най-високоразположената крепост в Източните Родопи. Тя е била отправна точка за повечето кръстоносни походи от епохата на византийското господство, което в Източните Родопи завършва с турското нашествие. По време на турското робство, Източните Родопи са се намирали в центъра на турската империя и са играели важна политическа и икономическа роля. От този период са запазени много сгради и джамии, каменни мостове и стари калдъръмени пътища.

           Климатът в този регион се характеризира като преходен между континентален и средиземноморски. Зимата тук е мека и снегът не се задържа дълго, а лятото е топло и сухо. Тук хората се радват на най-много слънчеви дни през годината, а дните с температура на въздуха над 5 градуса по Целзий са над 290 годишно. Най- висок връх е Голям Перелик с надморска височина 2191 m. Средната надморска височина на Източните Родопи е 785 m.

Водни площи
           Още една причина за мекия климат, освен географското  разположение, са язовирите в Източните Родопи. Кърджали, Студен кладенец и Ивайловград са сред 5-те най-големи язовира в България. Река Арда, която е най-голямата в региона, минава през територията на Гърция и Турция и се влива в Средиземно море. Други по-големи реки в Източните Родопи са Черна река, Върбица, Крумовица, Бяла река, Перперешка и Боровица. Всички те се вливат в Арда. Тези водни басейни, заедно с невероятната растителност по течението им, както и топлия климат, превръщат Източните Родопи в район с леко екзотична красота и неподправен чар и привличат все повече туристи.

Флора и Фауна

Живописните Източни Родопи са естествено местообитание на някои редки животински видове и птици. Мекият климат обуславя изключителното разнообразие на ендемични растителни видове. Едно от най-интересните растения тук е реликтното цвете “Haberlea Rhodopensis“ или „Oрфеево цвете“. Особено многобройни в Източните Родопи са прерийните видове птици – царски орел, белоглав и черен лешояд. В ловните стопанства тук се отглеждат елен лопатар, муфлон и сърна. Голяма част от представителите на флората и фауната в Източните Родопи са защитени от закона, защото са или световно застрашени от изчезване видове, или се срещат единствено тук в България.

Заповядайте 🙂

Фейсбук страница: Приключения в Източните Родопи

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: